wtorek, 14 kwietnia 2015

My first Wreath / Mój pierwszy wieniec

OK, pierwszy zrobiłam wokół kartonu :) Kolorowy, jednak ... no sami rozumiecie... nie taki jak bym chciała. Jednak mój syn uznał, że jest rewelacyjny.

OK, first one I made around cardboard :) Colorful but ... you know ... this was not what I wanted. However my son decided that is awsom. Ćwiczenie czyni mistrza. Oto efekt drugiego podejścia. Jest maleńki - średnica 9 cm. Oczywiście ćwiczę dalej :)

Practice makes perfect. Here the effect of the second approach. It's tiny - 9 cm diameter. Of course I practice on :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz